image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Triển khai sử dụng mã QRCode truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố
Lượt xem: 74
Triển khai sử dụng mã QRCode truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố; UBND quận Dương Kinh ban hành văn bản:

Triển khai sử dụng mã QRCode truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố; UBND quận Dương Kinh ban hành văn bản:

 

         1. Đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các phường niêm yết mã QR-Code truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố (dichvucong.haiphong.gov.vn) tại nơi làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, niêm yết QR-Code trên bảng tin nhà văn hóa tổ dân phố; tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức sử dụng mã QR-Code để truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính.

 

         2. Giao các phòng: Kinh tế, Y tế, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ lĩnh vực thuộc sự quản lý của ngành, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chợ truyền thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, các điểm công cộng trên địa bàn quận... niêm yết mã QR-Code truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến để tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

 

         3. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận, UBND các phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Cổng thông tin điện tử về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của thành phố; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính./.

anh tin bai

Mã QR-Code truy cập dichvucong.haophong.gov.vn

 

Quốc Vũ

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới